Oferta

GEO GLOBE POLSKA - RZETELNY PARTNER W BIZNESIE

Zapewniamy stałą i niezmienną jakość wykonywanych badań i kontroli dzięki wykorzystywaniu  profesjonalnego i  wzorcowanego wyposażenia pomiarowo-badawczego. Sprawdzony sprzęt pozwala w jednoznaczny sposób zweryfikować zgodność parametrów surowców i produktów z wymaganiami technicznymi zawartymi w dokumentacji technicznej i kartach materiałowych pozwalając nam utrzymywać wysoki poziom wytwarzanych wyrobów z tworzyw sztucznych, termoformowanych i wyrobów geosyntetycznych dla budownictwa.

Wykorzystanie ramienia pomiarowego do szybkiej kontroli zgodności geometrycznej z modelem 3D zapewnia niezawodną i wydajną weryfikację poprawności procesu wytwarzania elementów z  termoplastycznych tworzyw sztucznych.

Zakupione przez nas w 2022 roku 7-osiowe przenośne ramię pomiarowe Hexagon Absolute Arm  dzięki swojej mobilności, szerokiemu zakresowi temperatur pracy i certyfikatowi IP54 może być z powodzeniem wykorzystywane zarówno w naszym laboratorium jaki i w środowisku produkcyjnym.

Konfigurowalny przegub modułowy ułatwia przeprowadzanie pomiarów – czy to za pomocą sondy stykowej czy też wydajnego skanera laserowego Absolute Scanner AS1, który szybko i bezproblemowo mocowany jest na przegubie ramienia Absolute Arm.

Dzięki Enkoderom Absolutnym ramię może być ustawiane lub pozycjonowane bez konieczności nagrzewania bądź inicjalizacji enkoderów. Wystarczy włączyć urządzenie i rozpocząć pomiary.

W pracy z ramieniem pomiarowym wykorzystujemy oprogramowanie Polyworks Inspector – zaawansowane oprogramowanie pomiarowe przeznaczone dla metrologii przemysłowej.

Odpowiednie zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych przynosi zyski zamiast kosztów – odpad staje się cennym surowcem. Dzięki naszej profesjonalnej linii recyklingu tworzyw sztucznych możemy przetwarzać odpady opakowaniowe z selektywnej zbiórki jak i wszystkie  odpady technologiczne z naszych procesów produkcyjnych, które wykorzystujemy jako surowiec do produkcji nowych, przyjaznych dla środowiska produktów np. opakowań z tworzyw sztucznych.

We własnej technologii produkcji wykorzystujemy termoplastyczne tworzywa sztuczne, które w całości mogą być ponownie przetworzone po zakończeniu cyklu życia produktu (recykling materiałowy). Recykling materiałowy będący procesem uzdatniania odpadów w celu otrzymania materiałów do powtórnego przetwórstwa jest najbardziej racjonalnym sposobem zagospodarowywania odpadów polimerowych, ponieważ odzyskiwane recyklaty umożliwiają ograniczenie produkcji polimerów oryginalnych. Dzięki temu można zmniejszyć wielkość emisji do środowiska szkodliwych związków oraz zużycie energii niezbędnej do wytworzenia nowych polimerów. W szczególności odpady z tworzyw sztucznych wykorzystujemy w produkcji przyjaznych środowisku opakowań wielokrotnego użytku do zastosowań technicznych.

  • Monitorujemy kierunki rozwoju w zakresie użytkowych i proekologicznych właściwości wytwarzanych wyrobów mając na uwadze zapewnienie w jak największym stopniu gospodarki o obiegu zamkniętym.
  • W celu spełnienia oczekiwań kluczowych zainteresowanych stron zapewniamy podnoszenie kwalifikacji pracowników i rozwijanie ich świadomości projakościowej, tworząc warunki do bezpiecznego realizowania powierzonych zadań.
  • Stawiamy na poszukiwanie nowych kierunków rozwoju, innowacyjność oraz inwestujemy w nowe technologie.
  • Identyfikujemy, monitorujemy i skutecznie zarządzamy szansami i zagrożeniami w celu zapewnienia realizacji optymalnych korzyści biznesowych.
  • Mając na uwadze zapewnienie ciągłości dostaw rozwijamy współpracę z Dostawcami spełniającymi określone przez Spółkę standardy.

Utrzymujemy pozycję wiarygodnego producenta z wyrobów tworzyw sztucznych i profesjonalnego partnera, podejmując następujące działania:

  • Osiągamy zgodność z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz przestrzegamy innych przyjętych zobowiązań.
  • Dbamy o komunikację wewnętrzna i zewnętrzna uwzględniając opinie wszystkich zainteresowanych stron.
  • W trosce o stan środowiska naturalnego monitorujemy wpływ realizowanych przez nas procesów na otoczenie oraz podejmujemy działania ograniczające ich oddziaływanie na środowisko.
pl_PLPolish
Scroll to Top