Zapytanie ofertowe na halę namiotowa wraz z montażem i przygotowaniem terenu do składowania surowców i wyrobów gotowych

3 kwiecień 2013

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie kompleksowej oferty na prace ziemne, przygotowanie terenu do składowania surowców i wyrobów gotowych oraz na halę namiotową wraz z montażem o wymiarach 17×22,5x5m ściany wykonane z blachy, dach materiałowy. Magazyn nie ma być trwale związany z gruntem, ściany nieocieplone, powierzchnia pod dachem ma być zabezpieczona przed skroplinami. W hali ma znajdować się 1 przesuwna brama wjazdowa na bocznej ścianie. Całość prac wykonywana będzie na terenie naszego zakładu w Mikołowie – (lokalizacja – mapka w opinii geotechnicznej) obecnie teren pod namiot użytkowany jest jako trawnik.

Namiot ma być wykonany dla 4 strefy obciążeń śniegiem i 1 strefy obciążeń wiatrem w/g polskiej normy PN-80/B-02010. W załączeniu opinia geotechniczna i norma. Planowany termin rozpoczęcia robót to maj 2013.
Oferty można składać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@geoglobe.pl do dnia 30.04.2013r.

Uwaga z 30.04.2013 r. – przedłużamy termin składania ofert do 31.07.2013 r.

Oferta powinna być ważna minimum do 15.05.2013 roku. Oferta powinna zawierać wszelkie informacje techniczne oraz cenę uwzględniającą wykonanie wszelkich prac i czynności.
Oferta powinna być złożona w języku polskim, zawierać proponowane warunki płatności i być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.

Wybór oferty będzie oparty o system punktowy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w sumie 100punktów. Punkty będą rozdzielane wg następującego podziału:

  1. Koszt wykonania – 50pkt.
  2. Kompleksowość wykonania robót– 50pkt.

ZAŁĄCZNIKI:

Scroll to Top